Fiskekort

PRISER:

Døgn kort kr 400,- og halv

døgns kort kr 300,-

 

Etter avtale så kan  hele sonen leies. 
    

Kort får du kjøpt på:

scanatura


   

STORJORD VALDET:
 
Gård.nr 16 med en elvstrekning på 2,9 km. Strekning med små stryk, grus og stein dominerer bunnsubstans.Lakse og sjø-ørretfiske med mark,sluk og flue. Fiske er på høyre side medstrøm.

Valdet starter ved førshøla i sør og grensen i nord er Leiråga.
Det er ikke lov å fiske fra Tennøyra (OS).