Tanaordfører Frank Martin Ingilæ er ikke i tvil om at det er for mye byråkrati i dagens forvaltning.

– Hvis en enkeltperson i Tana ønsker å føre opp en gamme så medfører dette produksjon av mange kilo dokumenter. En haug med fylkesmenn involveres, og til slutt ender det hele med avslag, sier han til NRK.

Tanaordfører Frank Martin Ingilæ er positiv til forenklet utmarksforvaltning.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Unødvendig byråkrati

Regjeringens faggruppe foreslår at landets kommuner bør tillegges flest mulig oppgaver. Kommunene bør ha førstelinjeansvaret for alle saker i utmarksforvaltningen.

– Etter hvert har vi fått så mange lover og organer innenfor utmarksforvaltningen at systemet i seg selv skaper unødvendig byråkrati og treghet i beslutningsprosessene, skriver gruppa i en rapport.

Professor Eva Irene Falleth ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) ledet gruppa.

Professor Eva Falleth ledet regjeringens arbeidsgruppe.

Foto: Gisle Bjørneby / NMBU

– Hvis det blir slik vi foreslår, så vil brukerne først og fremst merke endringene ved at det er kommunen som alltid er myndigheten de skal ta kontakt med uansett hva slags saker de ønsker å spørre om eller søke om i utmarka, sier Falleth.

Tanaværingen Arnt-Ove Andersen er ivrig jeger og fisker, og i tillegg driver han et firma som tar tilreisende på Finnmarksvidda.

– I dag må man igjennom ei alvorlig stor papirmølja bare for å få greie på hvor man skal henvende seg. Hvis man ikke kommer til rette instans, kan det være at du rett og slett gir opp. Ting tar tid, sier Andersen til NRK.

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet.

Foto: Eirik Haukenes / NRK

– Større press på sårbare områder

Generalsekretær i Naturvernforbundet, Maren Esmark, er glad for at regjeringens faggruppe foreslår gjennomgang av lover og forskrifter samt mer fokus på naturmangfoldet i landet. Hun er derimot skeptisk til noen av forslagene.

– Når kommunene selv får forvalte særlig sårbare områder kan det bli tillatt med inngrep og ferdsel som man kanskje ville sagt nei til i andre instanser, sier hun til NRK.

Naturvernforbundet mener derfor at det fortsatt må være et overordnet statlig ansvar for utmarka.

– Det er viktig at man har en klagemulighet over kommunene som gjør at disse holder seg innenfor det som er de overordnede nasjonale føringene, sier Esmark.